sábado, 19 de septiembre de 2009

Ryota Komatsu - Tangologue

Lista de temas:

1. Buenosaireando - Ryota Komatsu, Lavallen, Victor
2. Spica Esquisse - Ryota Komatsu, Komatsu, Ryota
3. Jealous Man (No Me Hagas Melancolico) - Ryota Komatsu, Toriyama, Yuji
4. Preparense - Ryota Komatsu, Piazzolla, Astor
5. Betochaplica - Ryota Komatsu, Kumata, Hiroshi
6. ¿Como? - Ryota Komatsu, Kumata, Hiroshi
7. El Ultimo Kurdo - Ryota Komatsu, Gallo, Ramiro
8. Made in U.S.A. - Ryota Komatsu, Piazzolla, Astor
9. ¡Que Falta de Respeto! - Ryota Komatsu, Kumata, Hiroshi
10. Encuentro Con Osvaldo Montes - Ryota Komatsu, Komatsu, Ryota
11. Sueño de Tango - Ryota Komatsu, Federico, Leopoldo
12. De Norte a Sur ... - Ryota Komatsu, Lavallen, Victor
13. A la Sombra del Fueye ... - Ryota Komatsu, Lavallen, Victor
14. Mi Fueye Querido - Ryota Komatsu, Federico, Leopoldo
15. Mezame - Ryota Komatsu, Yagi, Masao

descarga desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario